BTD står för bioteknikdagarna och är ett årlig event för alla bioteknikstudenter i Sverige. Bioteknikstudenterna i Uppsala, Linköping, Umeå, Göteborg, Stockholm och Lund turas om att bjuda in 30 personer från respektive lärosäte till några dagar fullspäckade av inspiration och gemenskap. Det äger rum varje höst under fyra dagar i någon av städerna där de deltagande lärosätena finns. På bioteknikdagarna får man ta del av studiebesök, föreläsningar och en arbetsmarknadsmässa. Det brukar också vara roliga aktiviteter som sittningar och pub. Läs mer på bioteknikdagarnas hemsida.