Om programmet

Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik är en femårig utbildning med specialisering inom bioteknik. Under det fjärde och femte året görs en profilering i ett av de 3 områdena: Molekylär bioteknik för produktion, Tillämpad bioinformatik eller Tillämpad molekylär biofysik. Profilen i molekylär bioteknik för produktion fokuserar på att utveckla produkter inom t.ex. läkemedelsindustrin, diagnostik eller framtagning av biobränslen för att producera dessa i stor skala.

Tillämpad bioinformatikprofilen är inriktad mot hantering och analys av storskalig biologisk och biomedicinsk data, såsom DNA- och RNA-sekvenser eller hela proteinsammansättningen i en organism. X-sektionen representerar både civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik och masterprogrammet i bioinformatik. Masterstudenterna läser mycket tillsammans med civilingenjörsstudenter på bioinformatikprofilen och har då god kunskap inom både biologi och datavetenskap.

I profilen för tillämpad molekylär biofysik ligger fokus på analys av biologiska/biomedicinska processer och de ingående komponenterna på molekyl- och cellnivå. Detta kan innefatta strukturbestämning för en receptor och simulering av dess inbindning till en signalmolekyl, lokalisering av livsviktiga molekyler i en mikroorganism eller formulering av biofysikaliska modeller för att beskriva biologiska processer.

Samarbete med företag

Är ni som företag intresserade av att samarbeta med vårt program och nå ut till våra studenter? Då kan ni göra det på flera sätt! Vi erbjuder bland annat:

  • Lunchföredrag – Kom till campus och prata inför våra studenter om vilka ni är och vad ni gör. I samband med att bjuda på lunch blir detta ett väldigt populärt och uppskattat sätt att nå ut till våra studenter!
  • Marknadsföring – Detta kan göras via våra sociala medier såsom Instagram, Facebook, vår hemsida, mailutskick eller affischering på campus. Vi kan även trycka er logga på sektionens produkter såsom våra tröjor eller väskor.
  • Studiebesök – Många studenter är intresserade av hur deras arbetsliv kommer att se ut efter utbildningen. Vi kommer att kontakta företag efter efterfrågan men ifall ni skulle vilja visa era anläggningar så kan ni kontakta oss!
  • DAX – DAX är en eftermiddag, oftast på våren, som är helt orienterad mot att informera och inspirera studenter. Under eftermiddagen bjuds företagare och forskare in för att tala om deras arbete och hur deras utbildning inom bioteknik används i näringslivet.
  • MarKQnadsDax – En arbetsmässa för studenter inom X-sektioner och andra sektioner som läser liknande inriktningar.

Är ni intresserade av att samarbeta med oss eller har ni några frågor?

Kontakta vår sponsor- och alumnkontakt för ärenden gällande sponsring ([email protected]) eller vår näringslivskontakt för ärenden gällande lunchföredrag, studiebesök och liknande ([email protected]).