iGEM står för International Genetically Engineered Machine och är en internationell tävling i syntetisk biologi där studenter bildar universitetslag, planerar och utför ett projekt tillsammans. Projektet är främst studentdrivet där planeringsmöten utförs under vårterminen och den praktiska delen utförs under sommaren som en heltidsaktivitet. Under hösten sammanställs alla resultat och laget får presentera dessa på en vetenskapskonferens i Boston där man träffar lag från hela världen. Lagen kan bestå av studenter från olika program och årskurser. På Uppsala universitet har studenter möjlighet att koppla tävlingen till en 15hp kurs som heter ”Projekt i laborativ syntetisk biologi”, detta möjliggör för studenterna att få studiemedel. iGEM har en förening i Uppsala och på deras hemsida kan man läsa mer om vad tävlingen handlar om samt vad tidigare års lag har arbetat med! Hemsidan går att hitta här.