X-sektionen är den sektionen för alla som pluggar molekylär bioteknik och mastersprogrammet i bioinformatik är med i. SFINX är den organisation som företräder alla som är med i X-sektionen.