Ordförande

Kalle Bylander

[email protected]

Leder styrelsens arbete och är ytterst ansvarig för föreningens verksamhet.

Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig

Hanna Malmvall

x-[email protected]

Ansvarar för föreningens ekonomiska arbete samt tar över ordförandens uppgifter vid dennes frånvaro.

Studiesocialt ansvarig

Maija Östlund

[email protected]

Ansvarar för att föra föreningens talan i studiesociala frågor och har i uppgift att vara sektionens studerandeskyddsombud.

Sekreterare tillika PR-ansvarig

Clara Oskarsson

[email protected]

Ansvarar för föreningens dokument och protokoll samt för föreningens marknadsföring.

Sponsor- och alumnkontakt

Elsa Rosenblad

[email protected]

Förser föreningen med extern sponsring och ordna aktiviteter med föreningens medlemmar och alumner.

Näringslivskontakt

Lovisa Risberg

[email protected]

Ansvarar för att bevaka och hålla kontinuerlig kontakt med arbetslivet så att föreningens medlemmar får inblick i sin framtida arbetsmarknad.

Klubbmästare

Sammi Baudin

[email protected]

Ansvarar för att anordna sociala aktiviteter för föreningens medlemmar.

Klubbmästare

Måns Rosenbaum

[email protected]

Ansvarar för att anordna sociala aktiviteter för föreningens medlemmar.

Aktivitetsansvarig

David Sjöberg

[email protected]

Jobbar för att främja sammanhållning inom sektionen samt att anordna idrottsevenemang.

Informationsansvarig

Gustaf Hederoth

[email protected]

Ansvarar för sektionens nyhetsbrev och sektionens hemsida.

Utbildningsansvarig

Victor Wong

[email protected]

Ansvarar för att utbildningsrelaterade frågor för föreningens medlemmar.

Master- och internationellt ansvarig

Gabriel Pettersson

[email protected]

Ansvarar för X-sektionens internationella studenter och frågor kring bioinformatiksprofilen.