Årets Uppsalastudent 2019

Nominera till Årets Uppsalastudent 2019

Stipendiets syfte är att främja unga människors insatser vid Uppsala universitet i en anda av entreprenörskap och kreativt tänkande. Stipendiet är på  100 000 kronor. Stipendiet delas ut i samband med Anders Wall-föreläsningen i entreprenörskap den 19 november. Sista nomineringsdag är 2 oktober.

 

Vem kan nomineras?

Stipendiet tilldelas en student som har utmärkt sig för goda, kreativa insatser vid Uppsala universitet, deltagit i kår och/eller nationsliv, eller gjort särskilda insatser till stöd för andra studenter, alternativt utvecklat entreprenörskap med anknytning till universitetets utbildnings- eller övriga verksamhet. Den nominerade skall ha goda studieresultat och fullgjort en stor del av sina studier men inte avslutat sin grundutbildning.

 

Vem kan nominera och hur gör man?

Alla med anknytning till universitetet såväl organisationer som enskilda får lämna nomineringar. Det kan vara till exempel enskilda studenter och lärare, studentnationer, fakultetsnämnder, institutioner, andra föreningar och sammanslutningar.

 

Nomineringen ska innehålla följande uppgifter:

Information om dig som nominerar:

Förnamn

Efternamn

E-post

Mobilnummer

Information om den du nominerar:

Förnamn

Efternamn

Födelsedatum, åååå-mm-dd

E-post

Mobilnummer

Ange program eller kurs för innevarande termin som den nominerade studerar

 

Om du vill åberopa meriter inom nations-, kår- och/eller föreningslivet för den nominerade bör du ange tidsperiod för uppdragen, uppdragens karaktär och titel, samt om den nominerade i fråga har gjort något utöver det vanliga för att främja och utveckla verksamheten.

 

Förslaget skall vara utförligt motiverat och oss tillhanda senast den 2 oktober. Nominering av stipendiat sker via [email protected]