Världen som arbetsplats

Hur kan man använda sig av utomlandsstudier när man söker jobb och på jobbet.

Det hålls nu ett event om hur man kan använda icke akademiska erfarenheter från utbytesstudier när man söker jobb/jobbar.

Datum: 10 oktober, kl 12:15 - 13:00

Plats: Ångströmlaboratoriet, Siegbahsalen

Arrangör: UTN, Teknat karriär och Teknat Internationalisering

Länk: https://doit.medfarm.uu.se/kurt/?action=view&id=14760&role=receiver&fbclid=IwAR243B6YxnUQXSg5P1qaUVr-5zWbmAQlBL6xCx-jg5D3FYUNIGIRJVz8qKM