Alla som studerar på X-programmet representeras av X-sektionen och är medlemmar i X-sektionens förening, SFINX. Namnet SFINX står för Studentföreningen Intresse och Nöje för X. X-sektionen har en stark sammanhållning, både inom och mellan årskurser, och utmärks av den molekylärgröna färg som pryder våra overaller.

SFINX har även en styrelse som har ett antal roliga arbetsuppgifter. Kortfattat arbetar styrelsen med att anordna diverse sociala evenemang, såsom sittningar, tävlingar och idrottsaktiviteter. Styrelsen arbetar också med näringslivet, studiebevakning och upprätthåller ett starkt samarbete med bioteknikprogram på andra lärosäten i Sverige. Allt detta är för att göra studietiden för X-are så bra som möjligt!