X-sektionen har tre stycken studiebevakare, Utbildningsansvarig, Studiesocialt ansvarig och Master- och internationellt ansvarig. Som studiebevakare ansvarar du för att föreläsare, kurser, utbildningen och studiemiljön i stort uppfyller de krav och önskemål som finns. Upplever du eventuella problem eller har några åsikter eller frågor kring t.ex. en kurs kan du alltid vända dig till studiebevakarna. Åsikter som kommer in till dem kan föras vidare anonymt till t.ex. programrådet och när åtgärder behövs ser de till att hjälpa till att lösa problemen.

Vår Studiesocialt ansvariga sitter dessutom som studerandehuvudskyddsombud vilket i princip innebär att alla som upplever något bristande med studiemiljön kan vända sig till denna så hjälper denna till att lösa problemet. Exempel på brister i studiemiljön kan vara att en klocka är trasig eller att många stolar i en lärosal är trasiga. Vår Master- och internationellt ansvarig finns för att underlätta för X-sektionens utbytesstudenter och masterstudenter inom bioinformatiksprofilen. Det kan även vara brister i den studiesociala miljön, så som orättvis behandling eller att en student blivit kränkt av en lärare. Om du upplever att någon brist i studiemiljön förekommer, tveka inte att höra av dig så hjälper vi dig. Studiebevakarna finns här för studenternas skull!

Kurs- och skyddsombud

I varje klass på programmet finns ett kurs- och skyddsombud. Det innebär att det är den studenten som har lite extra koll på studiemiljön och hur kurserna hen läser just nu fungerar. Om du upplever något bristande med antingen studiemiljön eller med något som har med en kurs du läser att göra, kan du vända dig till kurs- och skyddsombudet i din klass med dina synpunkter.

Ungefär en gång i månaden hålls kursombudsmöten. Här samlas alla kurs- och skyddsombud från de olika klasserna tillsammans med andra representanter på programmet. Under det här mötet diskuteras alla kurser studenterna i alla de olika klasserna läser just då. Positiva saker med kurserna lyfts och eventuella brister i olika kurser diskuteras och olika åtgärder vidtas vid behov.

Programråd

Programrådet är det högst beslutande organet inom programmet. Här sitter bland annat programansvarig, lärarrepresentanter från olika fakulteter, arbetslivsrepresentanter, sektionsrepresentanter och studentrepresentanter. På programrådet diskuteras kurser, utvecklingsmöjligheter och allt möjligt som berör programmet. Studentrepresentanterna tillsammans med utbildningsansvarig, studiesocialt ansvarig och ordförande från X-sektionens styrelse för studenternas åsikter vidare, diskuterar och hjälper till att besluta om vad som ska hända på programmet.

Programråden äger rum tre gånger per termin. Det är viktigt och det uppmuntras starkt att studenter framför eventuella åsikter till utbildningsansvarig eller studiesocialt ansvarig för X-sektionen eller till någon av studentrepresentanterna.
 

Studieråd

Studierådet fungerar som en kommunikationskanal mellan programrådet och alla studenter på programmet. Här vill vi att information ska kunna gå åt båda hållen. X-sektionen utbildningsansvariga och studiesocialt ansvariga håller i mötena och informerar om vad som händer på programmet och bland annat om vad som diskuterats på föregående programråd. Det är även viktigt att studenter kommer med åsikter som representanterna kan föra vidare till programrådet på nästa möte. Under studieråden diskuteras eventuella kursändringar, förbättringsförslag och en hel del annat. Studierådet äger rum tre gånger per termin och om det finns specifika önskemål på vad ni som studenter vill diskutera under ett studieråd uppmuntras det att ni hör av er till X-sektionens utbildningsansvariga eller studiesocialt ansvariga.
 

Kontaktuppgifter

Styrelsemedlemmar:

[email protected] : Utbildningsansvarig
[email protected] : Studiesocialt ansvarig
[email protected] : Master- och internationellt ansvarig