X:are läser flera olika vetenskapsområden och har därför en stark bredd i sin kunskap. Områdena innefattar biologi, kemi, matematik, fysik och datavetenskap. Denna bredd leder också till att X:are arbetar inom flera olika områden. Det kan handla om studier av mikroorganismer, essentiella processer, reglering av processerna samt utveckling av metoder för att analysera livsviktiga gener. X:are är skickliga i allt som gäller DNA, RNA och proteiner.

Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik startade år 1992 och har ständigt utvecklats. Många av kurserna som läses av X:are har en väldigt stark forskningsanknytning, där innehållet som presenteras av föreläsarna ibland kan vara baserat på deras egna upptäckter inom forskningen. Vill du se specifikt vilka kurser som läses på X-programmet kan du titta på Studieplanen nedan.