Styrelsen

Uppdaterad: 24 september, 2019

Ordförande

Sara Larsson

Epos: x-ordf [at] utn.se

Leder styrelsens arbete och är ytterst ansvarig för föreningens verksamhet.

Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig

Benjamin Hafiz

Epost: x-kassor [at] utn.se

Ansvarar för föreningens ekonomiska arbete samt tar över ordförandens uppgifter vid dennes frånvaro.

Utbildningsansvarig

Frida Kasselstrand

Epost: x-utb [at] utn.se

Anvarar för utbildningsrelaterade frågor rörande föreningens medlemmar.

Studiesocialt ansvarig

Amanda Gustafsson

x-soc [at] utn.se

Ansvarar för att föra föreningens talan i studiesociala frågor och har i uppgift att vara sektionens studerandeskyddsombud.

Sekreterare tillika PR-ansvarig

Madeleine Skeppås

x-sekreterare [at] utn.se

Ansvarar för föreningens dokument och protokoll samt för föreningens marknadsföring.

Sponsor- och alumnkontakt

Johanna Cederblad

x-spons [at] utn.se

Förser föreningen med extern sponsring och ordna aktiviteter med föreningens medlemmar och alumner.

Näringslivskontakt

Astrid Ulveström

x-naringsliv [at] utn.se

Ansvarar för att bevaka och hålla kontinuerlig kontakt med arbetslivet så att föreningens medlemmar får inblick i sin framtida arbetsmarknad.

Klubbmästare

 

Frida Tallqvist

Vendela Andersson

x-klubb [at] utn.se

Ansvarar för att anordna sociala aktiviteter för föreningens medlemmar.

Aktivitetsmästare

Samuel Zargani

x-akt [at] utn.se

Jobbar för att främja sammanhållning inom sektionen samt att anordna idrottsevenemang.

BTS-kontakten

Hanna hyllander

x-bus [at] utn.se

Representerar Uppsala i Bioteknikstudenternas styrelse.

Informationsansvarig

Viktor Öhrner

x-info [at] utn.se

Ansvarar för sektionens hemsida.