Styrelsen

Uppdaterad: 28 november, 2018

Ordförande

Leder styrelsens arbete och är ytterst ansvarig för föreningens verksamhet.

Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig

Ansvarar för föreningens ekonomiska arbete samt tar över ordförandens uppgifter vid dennes frånvaro.

Utbildningsansvarig

Anvarar för utbildningsrelaterade frågor rörande föreningens medlemmar.

Studiesocialt ansvarig

Ansvarar för att föra föreningens talan i studiesociala frågor och har i uppgift att vara sektionens studerandeskyddsombud.

Sekreterare tillika PR-ansvarig

Ansvarar för föreningens dokument och protokoll samt för föreningens marknadsföring.

Sponsor- och alumnkontakt

Förser föreningen med extern sponsring och ordna aktiviteter med föreningens medlemmar och alumner.

Näringslivskontakt

Ansvarar för att bevaka och hålla kontinuerlig kontakt med arbetslivet så att föreningens medlemmar får inblick i sin framtida arbetsmarknad.

Klubbmästare

Ansvarar för att anordna sociala aktiviteter för föreningens medlemmar.

Aktivitetsmästare

Jobbar för att främja sammanhållning inom sektionen samt att anordna idrottsevenemang.

BTS-kontakten

Representerar Uppsala i Bioteknikstudenternas styrelse.