Styrelsen

Uppdaterad: 1 februari, 2021

Ordförande

Tobias Giertz

Epos: [email protected]

Leder styrelsens arbete och är ytterst ansvarig för föreningens verksamhet.

 

Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig

Pauline Lenkeit Gesser

Epost: [email protected]

Ansvarar för föreningens ekonomiska arbete samt tar över ordförandens uppgifter vid dennes frånvaro.

 

Studiesocialt ansvarig

Klara Solander

[email protected]

Ansvarar för att föra föreningens talan i studiesociala frågor och har i uppgift att vara sektionens studerandeskyddsombud.

 

Sekreterare tillika PR-ansvarig

Ebba Richert

[email protected]

Ansvarar för föreningens dokument och protokoll samt för föreningens marknadsföring.

 

Sponsor- och alumnkontakt

Elin Berg

[email protected]

Förser föreningen med extern sponsring och ordna aktiviteter med föreningens medlemmar och alumner.

 

Näringslivskontakt

Sarah Götze

[email protected]

Ansvarar för att bevaka och hålla kontinuerlig kontakt med arbetslivet så att föreningens medlemmar får inblick i sin framtida arbetsmarknad.

 

Klubbmästare

Corinne Olivero

Rebecka Jeppsson

[email protected]

Ansvarar för att anordna sociala aktiviteter för föreningens medlemmar.

 

Aktivitetsmästare

William Göransson

[email protected]

Jobbar för att främja sammanhållning inom sektionen samt att anordna idrottsevenemang.

 

Informationsansvarig

Lotta Rydin

[email protected]

Ansvarar för sektionens hemsida.