Styrelsen

Uppdaterad: 7 oktober, 2020

Ordförande

Samuel Zargani

Epos: [email protected]

Leder styrelsens arbete och är ytterst ansvarig för föreningens verksamhet.

Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig

Tove Jonsson

Epost: [email protected]

Ansvarar för föreningens ekonomiska arbete samt tar över ordförandens uppgifter vid dennes frånvaro.

Utbildningsansvarig

Hanna Sjöstrand

Epost: [email protected]

Anvarar för utbildningsrelaterade frågor rörande föreningens medlemmar.

Studiesocialt ansvarig

Tobias Giertz

[email protected]

Ansvarar för att föra föreningens talan i studiesociala frågor och har i uppgift att vara sektionens studerandeskyddsombud.

Sekreterare tillika PR-ansvarig

Ebba Richert

[email protected]

Ansvarar för föreningens dokument och protokoll samt för föreningens marknadsföring.

Sponsor- och alumnkontakt

Alma Nilsson

[email protected]

Förser föreningen med extern sponsring och ordna aktiviteter med föreningens medlemmar och alumner.

Näringslivskontakt

Sarah Götze

[email protected]

Ansvarar för att bevaka och hålla kontinuerlig kontakt med arbetslivet så att föreningens medlemmar får inblick i sin framtida arbetsmarknad.

Klubbmästare

 

Corinne Olivero

Tore Larsson Forssén

[email protected]

Ansvarar för att anordna sociala aktiviteter för föreningens medlemmar.

Aktivitetsmästare

Alexander Blomlöf

[email protected]

Jobbar för att främja sammanhållning inom sektionen samt att anordna idrottsevenemang.

 

Informationsansvarig

Olivia Rudqvist

[email protected]

Ansvarar för sektionens hemsida.